POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Właścicielem serwisu internetowego pod domeną www.screenpolska.pl zwanego dalej „serwisem” jest GIO Grzegorz Mroczek z siedzibą główną w 43-309 Bielsko-Biała, ulica Sadowa 14, Oddział: ul Szarotki 10, 43-300 Bielsko-Biała, z nr NIP: 547-119-61-52

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest GIO Grzegorz Mroczek ul. Sadowa 14, 43-309 Bielsko-Biała

3. Wszelkie informacje o użytkownikach, uzyskane przez GIO Grzegorz Mroczek w związku z korzystaniem z serwisu są poufne. GIO Grzegorz Mroczek zobowiązuje się do nieprzekazywania ich podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których do takiego działania zostanie zobowiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również do podjęcia wymaganych obowiązującymi przepisami prawa czynności technicznych, zapewniających bezpieczeństwo danych tj. zapobiegających pozyskiwaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4. Użytkownik, którego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez GIO Grzegorz Mroczek, ma prawo wglądu, zmiany i przeniesienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

5. GIO Grzegorz Mroczek zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności w każdym czasie, bez konieczności indywidualnego informowania podmiotów, które uprzednio wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.